poniedziałek, 16 sierpnia 2010

Kolejne ślady...

W piątek 13 sierpnia Piotr Szauer był gościem Filipa Jędrucha w programie "Łyk Kultury" na antenie Radia UWM FM w Olsztynie. Rozmowa do odsłuchania tu.

Natomiast na portalu StrefaPiosenki.pl znajdziecie relację pióra Barbary Radziszewskiej.

Telewizja Lubawa na swoich stronach zamieściła już relację z III Festiwalu Piosenki Innej. Polecamy serdecznie!


czwartek, 12 sierpnia 2010

Ślady radiowe

O III Festiwalu Piosenki Innej w audycji Programu III Polskiego Radia "Gitarą i piórem" w miniony wtorek 10 sierpnia opowiadali Janusz Deblessem i Teresa Drozda. Fragment do odsłuchania tu.

Natomiast na antenie Radia UWM FM w poniedziałkowy wieczór przez dwie godziny można było posłuchać fragmentów festiwalowych recitali. Za tydzień - 16 sierpnia o 22:00 - usłyszycie tam w całości Koncert Laureatów III Festiwalu Piosenki Innej. Na "Strefę Niepotrzebnych Słów i Dźwięków" zaprasza Piotr Szauer.


wtorek, 10 sierpnia 2010

Pierwsze medialne ślady po III Festiwalu Piosenki Innej

III Festiwal Piosenki Innej już za nami... Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by spotkanie w Lubawie pozostawiło na kolejne miesiące ślady w naszych sercach, duszach i pamięci...

Oto pierwsze medialne wspomnienia naszej imprezy:
- relacje Kingi Perużyńskiej na stronie Telewizji Lubawa
- fotorelacje Mariana Żuchowskiego na portalu E-lubawa.pl: konkurs (piątek, sobota), koncerty wieczorne (piątek, sobota, niedziela)
- fotorelacja Teresy Drozdy i Barbary Radziszewskiej na portalu Strefapiosenki.pl (piątek, sobota)
- fotorelacja Jurka Dziedziczaka na portalu ISAK.PL

Więcej śladów niebawem!

poniedziałek, 9 sierpnia 2010

Nagroda publiczności


Publiczność koncertu laureatów III Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie zdecydowała, że w przyszłym roku do Lubawy z autorskim recitalem wróci zespół "O niebo lepiej" ze Szczecina.

niedziela, 8 sierpnia 2010

Koncert laureatów i recital Szymona Zychowicza - ostatni wieczór festiwalowy przed nami!

Dziś o 18:00 zapraszamy na koncert laureatów oraz recital Szymona Zychowicza. Nad Lubawą deszczowe chmury, więc koncert wieczorny zamykający tegoroczną edycję Festiwalu Piosenki Innej odbędzie się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

sobota, 7 sierpnia 2010

Werdykt konkursowy III Festiwalu Piosenki Innej

Protokół z posiedzenia jury konkursu
III Festiwalu Piosenki Innej


Jury konkursu III Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie
w składzie:
Dominika Barabas, Teresa Drozda, Tomasz Gul i Tomasz Salej

po wysłuchaniu w dniach 6 i 7 sierpnia 2010 r. dwunastu konkursowych recitali postanowiło zakwalifikować do niedzielnego Koncertu Laureatów następujące osoby i zespoły:

Antoni Gustowski z Warszawy
Bogumiła Kucharczyk-Włodarek z Łodzi
zespół "O niebo lepiej" ze Szczecina
Remigiusz Szuman z Mosiny
zespół "Wolny Przedział" z Kosakowa

Dodatkowo uczestnicy konkursu swoje wyróżnienie przyznali:
Remigiuszowi Szumanowi z Mosiny

Kwalifikacją do finału konkursu 46. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie nagrodzono:
Antoniego Gustowskiego z Warszawy
oraz
zespół "Wolny Przedział" z Kosakowa

Specjalne wyróżnienie Internetowego Serwisu Autorów i Kompozytorów ISAK.PL - nagranie demo w ISAK.STUDIO w Warszawie dla:
Iwony Stepnowskiej-Chudek z Mrągowa

środa, 21 lipca 2010

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu III Festiwalu Piosenki Innej

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do konkursu III Festiwalu Piosenki Innej.

Na uczestników czekamy w czwartek 5 sierpnia w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie (ul. Rzepnikowskiego 44) od godziny 16:00. Tam odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego m.in. rozlosujemy kolejność konkursowych prezentacji oraz przedstawimy plan weekendowych działań festiwalowych. Wieczorem natomiast czeka nas pierwsza integracja. Przesłuchania konkursowe odbędą się w piątek i sobotę od godziny 12:00.

A oto lista:

01. Paweł Borzeński - Olsztyn
02. Tomasz Edmund Drachal - Warszawa
03. Antoni Gustowski - Warszawa
04. Seweryn Jakubiec - Warszawa
05. Rafał Kowalewski - Ostrołęka
06. Aleksandra Kubicka - Olsztyn (k. Częstochowy)
07. Bogumiła Kucharczyk-Włodarek - Łódź
08. Tomasz Kazimierz Lewandowski - Tarnów
09. "O niebo lepiej" - Szczecin
10. Karolina Rutowska - Warszawa
11. Iwona Stepnowska-Chudek - Mrągowo
12. Remigiusz Szuman - Mosina
13. "Wolny przedział" - Kosakowo
14. Michał Żuczkowski - Góra


Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do konkursu i czekamy na Was w sierpniu w Lubawie! Dziękujemy także pozostałym za przesłane zgłoszenia i zainteresowanie Festiwalem Piosenki Innej. Niestety nie wszyscy mogli zostać zaproszeni. Pamiętamy jednak o każdym z Was i zachęcamy do zgłaszania się do przyszłorocznego konkursu.

W jury konkursu III Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie zasiądą w tym roku:
Dominika Barabas, Teresa Drozda, Tomasz Gul, Tomasz Salej i Piotr Szauer


sobota, 17 lipca 2010

Termin zgłoszeń do konkursuPonieważ otrzymujemy sygnały, że kilka zgłoszeń konkursowych nadal jest "w drodze" do Lubawy, postanowiliśmy przedłużyć termin ich nadsyłania do 20 lipca. Prosimy jednak już wyłącznie o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty internetowej na adres: innapiosenka@gmail.com

Szczegóły w regulaminie poniżej.poniedziałek, 19 kwietnia 2010

III Festiwal Piosenki Innej - program


KONCERT ZAPOWIADAJĄCY

III FESTIWAL PIOSENKI INNEJ


Niedziela, 27 VI 2010 r. – 18:00


Plac za Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej

lub Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie


Wystąpią:

PATRYCJA MĘŻYKOWSKA,

PIOTR SZAUER,

TOMEK GUL i MARCIN MAKSZYŃSKI,

ROMAN GRASZKIEWICZ

PROGRAM FESTIWALUPiątek, 6 VIII 2010 r.


Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

12:00 – 16:00 – recitale konkursowe


Plac za Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej

20:00 – Recitale zaproszonych gości

- MATEUSZ RULSKI-BOŻEK

- „SŁODKI CAŁUS OD BUBY”Sobota, 7 VIII 2010 r.


Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

12:00 – 16:00 – recitale konkursowe


Plac za Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej

20:00 – Recitale zaproszonych gości

- TOMEK SALEJ z zespołem (laureat nagrody publiczności II Festiwalu Piosenki Innej)

- DOMINIKA BARABAS (laureatka nagrody publiczności I Festiwalu Piosenki Innej)Niedziela, 8 VIII 2010 r.


Łazienki Miejskie

18:00 – KONCERT LAUREATÓW

20:00 SZYMON ZYCHOWICZFestiwalowi towarzyszyć będzie plener malarski artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Ziemi Lubawskiej.sobota, 17 kwietnia 2010

Regulamin III Festiwalu Piosenki Innej

REGULAMIN
III Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie


1. Cele festiwalu

1.1. Promocja autorów i interpretatorów kręgu piosenki literackiej.

1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.

1.3.Konfrontacja twórczych dokonań artystów różnych gałęzi piosenki literackiej (piosenka autorska, studencka, turystyczna, kabaretowa).

1.4. Nawiązanie dialogu między twórcami amatorami i autorytetami gatunku piosenki literackiej.

1.5. Promocja twórczości lokalnych poetów, interpretatorów oraz śpiewających autorów.


2. Zasady uczestnictwa w konkursie

2.1. Głównym powodem organizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest chęć prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.

2.2. Konkurs NIE JEST walką, w której najważniejsze są miejsca i nagrody. To przede wszystkim spotkanie młodych (wiekiem lub scenicznym stażem) z już uznanymi twórcami i czołowymi postaciami nurtu piosenki literackiej (autorami tekstów, kompozytorami, wykonawcami, dziennikarzami i animatorami tego ruchu). Spotkanie służące pokoleniowej wymianie myśli i twórczych koncepcji. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko wymogiem: konkurs przeznaczony jest dla twórców piosenki, tzn. ocenie podlegać będą jedynie utwory autorskie (autorem tekstu i/lub muzyki musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).

2.3. Konkurs ma formułę turnieju recitali. Każdy zakwalifikowany do niego artysta będzie miał 30 minut na zaprezentowanie własnego programu przed publicznością i jury. Z szacunku do odbiorców owego przekazu i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".

2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie III Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na adres organizatora:

a) kartę zgłoszenia zawierającą:

- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, ewentualnie adres jednostki delegującej

- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają

- informacje dotyczące artysty lub zespołu (dotychczasowy dorobek artystyczny, sukcesy, krótka historia scenicznych poczynań)

- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu

b) teksty zgłaszanych utworów w wydruku komputerowym (z podaniem tytułów oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki)

c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (demo lub pełne płyty)
d) kolorową fotografię artysty bądź zespołu (w formacie JPG).

2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie III Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 16 VII 2010 r. na adres organizatora lub drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem "III Festiwal Piosenki Innej – zgłoszenie konkursowe".


3. Zasady kwalifikacji:

Ocenie podlegać będzie poziom literacki, muzyczny oraz wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli ok. 30-minutowy recital. Każda z osób zakwalifikowanych do konkursu poddana zostanie ocenie jury powołanego przez organizatora i z oceną tą będzie miała prawo się zapoznać.


3.1. Etap I

a) spośród nadesłanych zgłoszeń powołana przez organizatora Festiwalu Komisja Artystyczna wyłoni około 12 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych (poinformujemy ich o tym najpóźniej 23 VII 2010 r.)

c) uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje nocleg w szkolnym internacie w trakcie całego Festiwalu (5-8 VIII 2010 r.). Organizator nie zwraca jednak kosztów przejazdu. Na miejscu należy natomiast uiścić jednorazową opłatę w wysokości 30 zł.

3.2. Etap II

a) Spośród zakwalifikowanych uczestników po dwóch dniach przesłuchań konkursowych (6-7 VIII 2010 r.) wyłoniona zostanie grupa laureatów Festiwalu zaproszonych do koncertu laureatów. Nominacji (wzorem lat ubiegłych) dokonają niezależnie od siebie: jurorzy oraz sami uczestnicy konkursu.

b) W tej części konkursu uczestnicy wykonują 30-minutowe recitale. Kolejność występów ustalona zostanie już na miejscu w trakcie spotkania organizacyjnego, które odbędzie się 5 VIII 2010 r. o godzinie 16:00.

3.3. Etap III

a) W koncercie laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu (tj. 8 VIII 2010 r.) każdy z wyróżnionych wykona 3 piosenki.
b) Wszyscy uczestnicy koncertu laureatów są już równoprawnymi laureatami Festiwalu - otrzymują jednakowe nagrody finansowe (pula nagród w tym roku to 2 tys. zł.). Dodatkowo po koncercie laureatów przyznane zostaną pozostałe wyróżnienia:
- nominacja do finału 46. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
- nagroda publiczności (równoznaczna z zaproszeniem z recitalem na kolejną edycję Festiwalu)

- specjalne wyróżnienie uczestników konkursu

- nagroda specjalna Internetowego Serwisu Autorów i Kompozytorów ISAK.PL - sesja nagraniowa w warszawskim "ISAK.STUDIO”

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 44

14-260 Lubawa

tel. (0-89) 645-26-68,

tel./fax. (0-89) 645-21-80


Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela:

PIOTR SZAUER

tel. 0-501-076-085

innapiosenka@gmail.com

piątek, 2 kwietnia 2010

Już wkrótce poznamy program III Festiwalu!

Trwają ostatnie programowe ustalenia. Niebawem na tej stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące III Festiwalu Piosenki Innej. Ogłoszone one zostaną na konferencji prasowej w drugiej połowie kwietnia.piątek, 15 stycznia 2010

III Festiwal - plany...


Małymi kroczkami rozpoczynamy przygotowania do kolejnej – trzeciej edycji Festiwalu Piosenki Innej. Odbędzie się on najprawdopodobniej w terminie: 6-8 sierpnia 2010 r., rzecz jasna w Lubawie…


Niewiele więcej możemy na tym etapie zdradzić. Może tylko tyle, że jego ostateczny kształt zależał będzie jak zawsze od hojności sponsorów. Dlatego już dziś wszystkich przyjaciół „innej piosenki”, którzy chcieliby wspomóc festiwal finansowo, prosimy o kontakt.


Piotr Szauer

tel. 501-076-085

innapiosenka@gmail.com


Na pewno zaprosimy do nas z autorskimi recitalami laureatów nagrody publiczności poprzednich edycji festiwalowego konkursu: Tomka Saleja z grupą „TAK” oraz tak bardzo wyczekiwaną przed rokiem Dominikę Barabas, która z zespołem zaprezentuje materiał ze swojej debiutanckiej płyty „Cień”.


Więcej szczegółów będziemy odkrywać w kolejnych miesiącach.


Pozdrawiamy!

Organizatorzy :)