niedziela, 29 kwietnia 2012

Zaproszenie do wspólnego świętowania!


Na stronie znajdziecie już regulamin konkursu oraz pierwsze szczegóły programowe związane z kolejnym Festiwalem. Przypominamy, że odbędzie się on w dniach 10-12 sierpnia 2012 r.

Piąte spotkanie twórców piosenki z sensem i charakterem w Lubawie chcielibyśmy uświetnić również zaproszeniem kierowanym do gości FPI z poprzednich lat - naszych przyjaciół artystów. Będzie nam ogromnie miło gościć Was podczas tego małego jubileuszu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dyr. artystycznym Festiwalu:
innapiosenka@gmail.com
tel. 501-076-085


Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mecenasów "innej piosenki" o finansowe wsparcie kolejnego Festiwalu. Jesteśmy przekonani, że na Ziemi Lubawskiej są osoby i instytucje, którym leży na sercu kulturalny wizerunek naszej małej ojczyzny. Docieranie z literackim słowem i ambitną formą muzyczną do mieszkańców tego pięknego zakątka świata, to jedno z głównych założeń naszych sierpniowych spotkań.

Zainteresowanych współpracą przy organizacji V Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie prosimy o kontakt z organizatorem:

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
Dyrektor: Zenon Paprocki
tel. 89 645 26 68, fax. 89 645 21 80
e-mail: dyrektor@moklubawa.pl 

Z góry dziękujemy za wsparcie!


niedziela, 22 kwietnia 2012

V FPI - pierwsze wieści


Na stronie dostępny jest już regulamin konkursu V Festiwalu Piosenki Innej. Przypominamy, że Festiwal odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia 2012 r. Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 15 lipca. Od tego roku przyjmujemy je wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: innapiosenka@gmail.com
Znamy już też pierwsze szczegóły programowe dotyczące tegorocznego spotkania twórców piosenki z sensem i charakterem w Lubawie.

Z ogromną przyjemnością gościć będziemy laureata nagrody publiczność IV FPI - PIOTRA DĄBRÓWKĘ. Pierwszy raz natomiast lubawskiej publiczności zaprezentują się w tym roku: MAREK ANDRZEJEWSKI, TOMASZ OLSZEWSKI i KRZYSZTOF NAPIÓRKOWSKI.


Marek Andrzejewski to współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów (dziś: Federacja). Na scenie piosenki literackiej pojawił się w połowie lat 90-tych XX wieku zdobywając główne nagrody wielu ważnych wówczas konkursów (m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie). Debiutował fonograficznie wraz z Grupą Niesfornych płytą "Trolejbusowy batyskaf" w 1997 roku . Sześć lat później na rynku pojawił się jego kolejny album: "Dziesięć pięter". Andrzejewski to nie tylko wykonawca autorskich piosenek, ale także aktor, związany dawniej m.in. z "Teatrem Gardzienice". W Lubawie usłyszymy go w recitalu promującym trzeci krążek "Elektryczny sweter" (premiera: 17.04.2012).

Na początku 2012 r. ukazała się nowa koncertowa płyta Tomka Olszewskiego "Jest pięknie". Znaleźć można na niej kilkanaście autorskich utworów barda z Trójmiasta wykonanych w kameralnej atmosferze z towarzyszeniem jedynie gitary akustycznej i harmonijki ustnej. I brzmi to wyśmienicie! To piosenki znane słuchaczom z płyt: "Przesiadka", "Lajf" i "Odbijany". Solowy recital odbył się w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk, z którym artysta współpracuje jako dziennikarz i prezenter. Olszewski debiutował podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej w Warszawie w 1984 roku. Jest laureatem głównej nagrody tego najważniejszego w kraju festiwalu bardów.

Krzysztof Napiórkowski zadebiutował fonograficznie w 2008 roku autorską płytą "Introspekcja", choć na scenach festiwalowych pojawia się już od kilkunastu lat. Swobodnie sięga po różne stylistyki, których wspólnym mianownikiem są wyważone, bogate kompozycje, a także pełne dystansu do świata, poetyckie teksty piosenek. Współpracował bądź współpracuje z Grzegorzem Turnauem, Michałem Jurkiewiczem, Joanną Kondrat i Jurkiem Filarem - jako autor, kompozytor, instrumentalista i producent. 13 marca 2012 r. ukazał się jego najnowszy album "Drugi oddech" - znakomicie przyjęty przez muzycznych krytyków i sympatyków piosenki z dobrym tekstem!


sobota, 21 kwietnia 2012

REGULAMIN V FPI


REGULAMIN KONKURSU
V FESTIWALU PIOSENKI INNEJ
W LUBAWIE

1. CELE FESTIWALU
1.1. Promocja autorów i interpretatorów nurtu piosenki literackiej.
1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.
1.3. Konfrontacja twórczych dokonań artystów różnych gałęzi piosenki literackiej (piosenka autorska, turystyczna, kabaretowa).
1.4. Nawiązywanie dialogu między twórcami piosenki literackiej.
1.5. Promocja twórczości lokalnych poetów, interpretatorów oraz śpiewających autorów.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Głównym celem organizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest chęć prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.
2.2. Konkurs NIE JEST walką, w której najważniejsze są miejsca i nagrody. To przede wszystkim SPOTKANIE młodych (wiekiem lub scenicznym stażem) z już uznanymi twórcami i czołowymi postaciami nurtu piosenki literackiej (autorami tekstów, kompozytorami, wykonawcami, dziennikarzami i animatorami tego ruchu). Spotkanie służące pokoleniowej wymianie myśli i twórczych koncepcji. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko zastrzeżeniem: konkurs przeznaczony jest dla TWÓRCÓW piosenki, tzn. ocenie podlegać będą JEDYNIE UTWORY AUTORSKIE (autorem tekstu i/lub muzyki musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).
2.3. Każdy zakwalifikowany do konkursu artysta zaprezentuje recital (maks. 30 minut) przed publicznością i jury. Z szacunku do jego odbiorców i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".
2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie V Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na podany niżej adres mailowy organizatora:
a) kartę zgłoszenia zawierającą:
- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail
- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają
- informacje dotyczące artysty lub zespołu
- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu
b) teksty zgłaszanych utworów w JEDNYM pliku tekstowym (z podaniem tytułów piosenek oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki). Recital należy zatytułować!
c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (w formacie mp3)
d) kolorową fotografię artysty bądź zespołu (w formacie JPG).
2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie V Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 15 lipca 2012 r. wyłącznie drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem w tytule wiadomości: "V Festiwal Piosenki Innej – zgłoszenie konkursowe".

3. ZASADY KWALIFIKACJI
Ocenie podlegać będzie poziom literacki, muzyczny oraz wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli maksymalnie 30-minutowy recital. Każda z osób zakwalifikowanych do konkursu poddana zostanie ocenie jury powołanego przez organizatora i z oceną tą będzie miała prawo się zapoznać.

ETAP 1.
Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy Festiwalu wyłonią 8 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych (poinformujemy ich o tym najpóźniej 22 lipca 2012 r.). Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje nocleg w szkolnym internacie w trakcie całego Festiwalu (10-12 sierpnia 2012 r.). Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.

Artystów, którzy nie znajdą się we wspomnianej ósemce konkursowej, również zapraszamy do Lubawy! M.in. dla nich podczas trzech wieczorów w festiwalowym klubie funkcjonować będzie otwarta scena. Dla osób zainteresowanych przygotujemy także miejsca noclegowe na czas Festiwalu.

ETAP 2.
Spośród zakwalifikowanych uczestników po dwóch dniach przesłuchań konkursowych (10-11 sierpnia 2012 r.) wyłoniona zostanie grupa laureatów Festiwalu zaproszonych do koncertu laureatów. Nominacji (wzorem lat ubiegłych) dokonają niezależnie od siebie: jurorzy oraz sami uczestnicy konkursu. W związku z powyższym uczestnicy zobowiązują się do obecności podczas WSZYSTKICH dni Festiwalu.
W tej części konkursu uczestnicy wykonują 30-minutowe recitale. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 10 sierpnia 2012 r. o godzinie. 10:00. Obecność obowiązkowa!

ETAP 3.
W koncercie laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu (tj. 12 sierpnia 2012 r.) każdy z wyróżnionych wykona 3 wskazane przez jurorów piosenki.
Uczestnicy koncertu laureatów są już równoprawnymi laureatami Festiwalu - otrzymują jednakowe nagrody finansowe (pula nagród to 3 tys. zł.). Dodatkowo po koncercie laureatów przyznane zostaną pozostałe wyróżnienia:
- nominacja do finału 48. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
- nagroda publiczności (równoznaczna z zaproszeniem z recitalem na kolejną edycję Festiwalu)
- specjalne wyróżnienie uczestników konkursu


Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. (0-89) 645-26-68,
tel./fax. (0-89) 645-21-80

Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela:
Piotr Szauer – dyr. Artystyczny FPI
tel. 501-076-085
innapiosenka@gmail.com