poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Prace trwają...

Przygotowania do czwartego już spotkania twórców piosenki z sensem i charakterem w Lubawie w ramach Festiwalu Piosenki Innej nabierają tempa. Na stronie znajdziecie już m.in. regulamin festiwalowego konkursu. Na zgłoszenia konkursowe w tym roku czekamy do 15 lipca.

Pobierz kartę zgłoszenia.

Wśród gości IV FPI znajdą się na pewno laureaci nagrody publiczności konkursu sprzed roku - zespół "O niebo lepiej" ze Szczecina, który we wrześniu zadebiutuje fonograficznie płytą zatytułowaną... "O niebo lepiej".

Na Festiwal zaprosiliśmy także Beatę Osytek (z towarzyszeniem znakomitej pianistki Agnieszki Szczepaniak) oraz Kamila Wasickiego, który z zespołem już dziś promuje swój debiutancki album "Chwyć mnie za rękę".

Więcej informacji na stronie zamieścimy na początku czerwca. Rezerwujcie czas na pierwszy weekend sierpnia w Lubawie!

Zapraszamy na IV Festiwal Piosenki Innej!

niedziela, 17 kwietnia 2011

Regulamin IV FPI

REGULAMIN
IV FESTIWALU PIOSENKI INNEJ
W LUBAWIE

1. CELE FESTIWALU
1.1. Promocja autorów i interpretatorów nurtu piosenki literackiej.
1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.
1.3. Konfrontacja twórczych dokonań artystów różnych gałęzi piosnki literackiej (piosenka autorska, turystyczna, kabaretowa...).
1.4. Nawiązywanie dialogu między twórcami amatorami i autorytetami nurtu piosenki literackiej.
1.5. Promocja twórczości lokalnych poetów, interpretatorów oraz śpiewających autorów.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Głównym powodem organizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest chęć prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.
2.2. Konkurs NIE JEST walką, w której najważniejsze są miejsca i nagrody. To przede wszystkim spotkanie młodych (wiekiem lub scenicznym stażem) z już uznanymi twórcami i czołowymi postaciami nurtu piosenki literackiej (autorami tekstów, kompozytorami, wykonawcami, dziennikarzami i animatorami tego ruchu). Spotkanie służące pokoleniowej wymianie myśli i twórczych koncepcji. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko wymogiem: konkurs przeznaczony jest dla TWÓRCÓW piosenki, tzn. ocenie podlegać będą JEDYNIE UTWORY AUTORSKIE (autorem tekstu i/lub muzyki musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).
2.3. Konkurs ma formułę turnieju recitali. Każdy zakwalifikowany do niego artysta będzie miał maksymalnie 30 minut na zaprezentowanie własnego programu przed publicznością i jury. Z szacunku do odbiorców owego przekazu i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".
2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie IV Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na adres organizatora:
a) kartę zgłoszenia zawierającą:
- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail
- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają
- informacje dotyczące artysty lub zespołu
- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu
b) teksty zgłaszanych utworów w wydruku komputerowym bądź JEDNYM pliku tekstowym (z podaniem tytułów piosenek oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki). Recital należy zatytułować!
c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (demo lub pełne płyty)
d) kolorową fotografię artysty bądź zespołu (w formacie JPG).
2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie IV Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 15 VII 2011 r. na adres organizatora (NIE decyduje data stempla pocztowego!) lub drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem "IV Festiwal Piosenki Innej – zgłoszenie konkursowe".

3. ZASADY KWALIFIKACJI
Ocenie podlegać będzie poziom literacki, muzyczny oraz wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli maksymalnie 30-minutowy recital. Każda z osób zakwalifikowanych do konkursu poddana zostanie ocenie jury powołanego przez organizatora i z oceną tą będzie miała prawo się zapoznać.

ETAP 1.
Spośród nadesłanych zgłoszeń powołana przez organizatora Festiwalu Komisja Artystyczna wyłoni około 10 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych (poinformujemy ich o tym najpóźniej 21 VII 2011 r.). Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje nocleg w szkolnym internacie w trakcie całego Festiwalu (4-7 VIII 2011 r.). Organizator nie zwraca jednak kosztów przejazdu. Na miejscu należy natomiast uiścić jednorazową opłatę w wysokości 30 zł.

ETAP 2.
Spośród zakwalifikowanych uczestników po dwóch dniach przesłuchań konkursowych (5-6 VIII 2011 r.) wyłoniona zostanie grupa laureatów Festiwalu zaproszonych do koncertu laureatów. Nominacji (wzorem lat ubiegłych) dokonają niezależnie od siebie: jurorzy oraz sami uczestnicy konkursu. W związku z powyższym uczestnicy zobowiązują się do obecności podczas wszystkich dni Festiwalu.
W tej części konkursu uczestnicy wykonują 30-minutowe recitale. Kolejność występów ustalona zostanie już na miejscu w trakcie spotkania organizacyjnego, które odbędzie się 4 VIII 2011 r. o godzinie 16:00.

ETAP 3.
W koncercie laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu (tj. 7 VIII 2011 r.) każdy z wyróżnionych wykona 3 wskazane przez jurorów piosenki.
Wszyscy uczestnicy koncertu laureatów są już równoprawnymi laureatami Festiwalu - otrzymują jednakowe nagrody finansowe (pula nagród w tym roku to 3 tys. zł.). Dodatkowo po koncercie laureatów przyznane zostaną pozostałe wyróżnienia:
- nominacja do finału 47. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
- nagroda publiczności (równoznaczna z zaproszeniem z recitalem na kolejną edycję Festiwalu)
- specjalne wyróżnienie uczestników konkursu
- nagroda specjalna Internetowego Serwisu Autorów i Kompozytorów ISAK.PL


Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. (0-89) 645-26-68,
tel./fax. (0-89) 645-21-80

Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela:
Piotr Szauer
tel. 501-076-085
innapiosenka@gmail.com