czwartek, 23 maja 2013

Pierwsze wieści...


3-4 sierpnia 2013 roku - to czas naszego kolejnego spotkania z twórczością śpiewających autorów i muzycznych interpretatorów poezji. Dołożymy wszelkich starań, by VI Festiwal Piosenki Innej - mimo dotykającego kulturę kryzysu finansowania - odbył się w należytej oprawie. Choć niestety w nieco okrojonej formie.

Z wyżej wspomnianych przyczyn, zmianie ulega również formuła konkursu. Do 5 lipca czekamy na zgłoszenia, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Zaprosimy do Lubawy już w charakterze laureatów osoby, które przedstawią dwie najciekawsze propozycje półgodzinnych recitali.

W charakterze gościa Festiwalu odwiedzi nas na pewno ostatni jak dotąd laureat nagrody publiczności festiwalowego konkursu - Paweł Leszoski.

Więcej szczegółów niebawem...


środa, 22 maja 2013

Regulamin konkursu VI Festiwalu Piosenki Innej


REGULAMIN KONKURSU VI FESTIWALU PIOSENKI INNEJ W LUBAWIE

1. CELE FESTIWALU
1.1. Promocja autorów i interpretatorów nurtu piosenki literackiej.
1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.
1.3. Nawiązywanie dialogu między twórcami piosenki literackiej.
1.4. Dotarcie z nieznaną dotąd twórczością do lokalnej społeczności.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Głównym celem organizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest chęć prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.
2.2. Konkurs to przede wszystkim SPOTKANIE twórców piosenki z lokalną społecznością. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko zastrzeżeniem: ocenie podlegać będą JEDYNIE AUTORSKIE RECITALE (autorem tekstu i/lub muzyki piosenek musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).
2.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych jury wybierze dwie najciekawsze propozycje recitali, których autorzy w charakterze laureatów pojawią się w Lubawie 3 i 4 sierpnia 2013 r. Z szacunku do jego odbiorców i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".
2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie VI Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na podany niżej adres mailowy organizatora:
a) kartę zgłoszenia zawierającą:
- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail
- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają
- informacje dotyczące artysty lub zespołu
- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu
b) teksty zgłaszanych utworów w JEDNYM pliku tekstowym (z podaniem tytułów piosenek oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki).
c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (w formacie mp3)
d) kolorowe fotografie artysty bądź zespołu (w formacie JPG).
2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie VI Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 5 lipca 2013 r. wyłącznie drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem w tytule wiadomości: "VI Festiwal Piosenki Innej – zgłoszenie konkursowe".

3. ZASADY KWALIFIKACJI
Ocenie podlegać będzie poziom literacki, muzyczny oraz wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli 30-minutowy recital.

Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy Festiwalu wyłonią 2 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Festiwalu jako jego laureaci (poinformujemy ich o tym najpóźniej 8 lipca 2013 r.). Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje nocleg w trakcie Festiwalu (3-4 sierpnia 2013 r.). Organizator w formie nagrody wypłaci laureatom 500 zł zwrotu kosztu dojazdu i pobytu. Laureaci są również zaproszeni do udziału w koncercie „Echa Festiwalu Piosenki Innej”, który 5 sierpnia odbędzie się w Spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Wszelkich informacji udziela:
Piotr Szauer – dyr. Artystyczny FPI
tel. 501-076-085
innapiosenka@gmail.com