wtorek, 14 kwietnia 2009

Wstępny program


II Festiwal Piosenki Innej odbędzie się w dniach 6-9 sierpnia 2009 r. W tym roku gościć będziemy w Lubawie m.in.:

- Dominikę Barabas (laureatkę I Festiwalu Piosenki Innej)
- Marcina Skrzypczaka
- Pawła Szymańskiego
- Waldemara Śmiałkowskiego i Andrzeja Czamarę
- Tomka Wachnowskiego
- Piotra Bukartyka

Festiwal będzie miał również wymiar lokalny. 2 sierpnia odbędzie się Lubawski Wieczór Autorski, w ramach którego zaprezentują się twórcy zamieszkali lub pochodzący z Lubawy - poeci i autorzy piosenek.
Natomiast oficjalnie II Festiwal Piosenki Innej rozpoczniemy w czwartek 6 sierpnia a otworzy go koncert zatytułowany "Pasierb śpiewany", w którym muzyczne interpretacje wierszy urodzonego w Lubawie poety ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba zaprezentują: lubawska grupa "Sfera Szeptów", Tomek Gul, Roman Graszkiewicz oraz zaproszeni goście (m.in. Dominika Barabas i Marcin Skrzypczak).

Oczywiście oprócz wieczornych koncertów zaproszonych gości odbędzie się również konkurs, którego regulamin znajdziecie poniżej. Konkurs przeznaczony jest dla tych, którzy ponad popularny dziś wyścig o nagrody i wyróżnienia, stawiają możliwość zaprezentowania własnej twórczości w przyjaznych warunkach i dłuższej formie. Jury powołane przez organizatora nie będzie tu Waszym wrogiem lecz służyć będzie Wam doświadczeniem i radą. Zatem - zgłaszajcie się czym prędzej!


Szczegółowy program znany będzie najprawdopodobniej pod koniec maja. Ale już dziś zapraszamy wszystkich do Lubawy! To Wy tworzycie ten Festiwal i dla Was jest on organizowany! Zatem... do zobaczenia!

Regulamin


REGULAMIN
II Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie1. Cele festiwalu:
1.1. Promocja autorskich przejawów twórczości wykonawców amatorów nurtu piosenki literackiej.
1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.
1.3. Konfrontacja twórczych dokonań artystów różnych gałęzi piosenki literackiej (piosenka autorska, studencka, turystyczna, kabaretowa).
1.4. Nawiązanie dialogu między twórcami amatorami i autorytetami gatunku piosenki literackiej.
1.5. Promocja twórczości lokalnych poetów, interpretatorów oraz śpiewających autorów.

2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
2.1. Głównym zamierzeniem zorganizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest możliwość prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.
2.2. Konkurs NIE JEST wyścigiem, w którym najważniejsze jest to, kto zajmie kolejne miejsca i zdobędzie nagrody. To przede wszystkim spotkanie młodych (wiekiem lub scenicznym stażem) z już uznanymi twórcami i czołowymi postaciami nurtu piosenki literackiej (autorami tekstów, kompozytorami, wykonawcami, dziennikarzami i animatorami tego ruchu...). Spotkanie służące pokoleniowej wymianie myśli i twórczych koncepcji. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko wymogiem: konkurs przeznaczony jest dla twórców piosenki, tzn. ocenie podlegać będą jedynie utwory autorskie (autorem tekstu i/lub muzyki musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).
2.3. Konkurs ma formułę turnieju recitali. Każdy zakwalifikowany do niego artysta będzie miał 30 minut na zaprezentowanie własnego programu przed publicznością i jury. Z szacunku do odbiorców owego przekazu i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".
2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie II Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na adres organizatora:
a) kartę zgłoszenia zawierającą:
- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, ewentualnie adres jednostki delegującej
- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają
- informacje dotyczące artysty lub zespołu (dotychczasowy dorobek artystyczny, sukcesy, krótka historia scenicznych poczynań)
- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu
b) teksty zgłaszanych utworów w wydruku komputerowym (z podaniem tytułów oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki)
c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (nagrania demo lub pełne płyty)
d) kolorową fotografię artysty bądź zespołu (w formie pliku w formacie JPG).
2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie II Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 17 lipca 2009 r. na adres organizatora (patrz niżej) lub drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem "II Festiwal Piosenki Innej".

3. Zasady kwalifikacji:
Konkurs złożony jest z trzech etapów, co służyć ma lepszemu poznaniu jego uczestników - ich twórczości i spojrzenia na sztukę śpiewania poezji. Ocenie podlegać będzie zarówno poziom literacki, muzyczny jak i wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli około 30-minutowy recital. Każdy z zakwalifikowanych uczestników konkursu poddany zostanie ocenie jury powołanego przez organizatora i z oceną tą będzie miał prawo się zapoznać.

3.1. Etap I
a) spośród nadesłanych tradycyjną pocztą lub drogą mailową zgłoszeń powołana przez organizatora Festiwalu Komisja Artystyczna wyłoni około 15 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych
b) zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach programowych w terminie do 20 lipca 2009 r.
c) uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje bezpłatny nocleg w szkolnym internacie w trakcie całego Festiwalu. Organizator nie zwraca jednak kosztów przejazdu.

3.2. Etap II
a) Spośród zakwalifikowanych uczestników po dwóch dniach przesłuchań konkursowych (7-8 sierpnia 2009 r.) wyłoniona zostanie grupa laureatów II Festiwalu Piosenki Innej zaproszonych do koncertu laureatów. Nominacji (wzorem roku ubiegłego) dokonają niezależnie od siebie: jury oraz sami uczestnicy konkursu.
b) W tej części konkursu uczestnicy wykonują 30-minutowe recitale. Kolejność występów ustalona zostanie już na miejscu w trakcie spotkania organizacyjnego, które odbędzie się pierwszego dnia Festiwalu, tj. 6 sierpnia 2009 r.

3.3. Etap III
a) W koncercie laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu (tj. 9 sierpnia 2009 r.) każdy z wyróżnionych wykona 3 piosenki. Koncert ten, w odróżnieniu od przesłuchań konkursowych odbędzie się w plenerze, co służyć ma również ocenie umiejętności zaprezentowania się poszczególnych wykonawców w innych warunkach scenicznych i innej formie. Daje to jurorom możliwość pełniejszej oceny artystycznej dojrzałości i umiejętności radzenia sobie bez względu na miejsce i czas prezentacji.
b) Wszyscy uczestnicy koncertu laureatów są już równoprawnymi laureatami festiwalu - otrzymują jednakowe nagrody finansowe. Dodatkowo po koncercie laureatów przyznane zostaną dodatkowe wyróżnienia:
- nominacja do finału 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
- nagroda publiczności (i zaproszenie z recitalem na kolejną edycję Festiwalu)
- specjalne wyróżnienie uczestników konkursu
- nagroda specjalna Internetowego Serwisu Autorów i Kompozytorów - sesja nagraniowa w "ISAK.STUDIO" w Warszawie

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Organizatorem Festiwalu Piosenki Innej jest:
Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. (0-89) 645-26-68
tel./fax. (0-89) 645-21-80


Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela Piotr Szauer:
tel. 0-501-076-085
innapiosenka@gmail.com