poniedziałek, 19 kwietnia 2010

III Festiwal Piosenki Innej - program


KONCERT ZAPOWIADAJĄCY

III FESTIWAL PIOSENKI INNEJ


Niedziela, 27 VI 2010 r. – 18:00


Plac za Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej

lub Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie


Wystąpią:

PATRYCJA MĘŻYKOWSKA,

PIOTR SZAUER,

TOMEK GUL i MARCIN MAKSZYŃSKI,

ROMAN GRASZKIEWICZ

PROGRAM FESTIWALUPiątek, 6 VIII 2010 r.


Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

12:00 – 16:00 – recitale konkursowe


Plac za Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej

20:00 – Recitale zaproszonych gości

- MATEUSZ RULSKI-BOŻEK

- „SŁODKI CAŁUS OD BUBY”Sobota, 7 VIII 2010 r.


Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

12:00 – 16:00 – recitale konkursowe


Plac za Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej

20:00 – Recitale zaproszonych gości

- TOMEK SALEJ z zespołem (laureat nagrody publiczności II Festiwalu Piosenki Innej)

- DOMINIKA BARABAS (laureatka nagrody publiczności I Festiwalu Piosenki Innej)Niedziela, 8 VIII 2010 r.


Łazienki Miejskie

18:00 – KONCERT LAUREATÓW

20:00 SZYMON ZYCHOWICZFestiwalowi towarzyszyć będzie plener malarski artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Ziemi Lubawskiej.sobota, 17 kwietnia 2010

Regulamin III Festiwalu Piosenki Innej

REGULAMIN
III Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie


1. Cele festiwalu

1.1. Promocja autorów i interpretatorów kręgu piosenki literackiej.

1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.

1.3.Konfrontacja twórczych dokonań artystów różnych gałęzi piosenki literackiej (piosenka autorska, studencka, turystyczna, kabaretowa).

1.4. Nawiązanie dialogu między twórcami amatorami i autorytetami gatunku piosenki literackiej.

1.5. Promocja twórczości lokalnych poetów, interpretatorów oraz śpiewających autorów.


2. Zasady uczestnictwa w konkursie

2.1. Głównym powodem organizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest chęć prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.

2.2. Konkurs NIE JEST walką, w której najważniejsze są miejsca i nagrody. To przede wszystkim spotkanie młodych (wiekiem lub scenicznym stażem) z już uznanymi twórcami i czołowymi postaciami nurtu piosenki literackiej (autorami tekstów, kompozytorami, wykonawcami, dziennikarzami i animatorami tego ruchu). Spotkanie służące pokoleniowej wymianie myśli i twórczych koncepcji. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko wymogiem: konkurs przeznaczony jest dla twórców piosenki, tzn. ocenie podlegać będą jedynie utwory autorskie (autorem tekstu i/lub muzyki musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).

2.3. Konkurs ma formułę turnieju recitali. Każdy zakwalifikowany do niego artysta będzie miał 30 minut na zaprezentowanie własnego programu przed publicznością i jury. Z szacunku do odbiorców owego przekazu i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".

2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie III Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na adres organizatora:

a) kartę zgłoszenia zawierającą:

- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, ewentualnie adres jednostki delegującej

- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają

- informacje dotyczące artysty lub zespołu (dotychczasowy dorobek artystyczny, sukcesy, krótka historia scenicznych poczynań)

- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu

b) teksty zgłaszanych utworów w wydruku komputerowym (z podaniem tytułów oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki)

c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (demo lub pełne płyty)
d) kolorową fotografię artysty bądź zespołu (w formacie JPG).

2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie III Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 16 VII 2010 r. na adres organizatora lub drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem "III Festiwal Piosenki Innej – zgłoszenie konkursowe".


3. Zasady kwalifikacji:

Ocenie podlegać będzie poziom literacki, muzyczny oraz wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli ok. 30-minutowy recital. Każda z osób zakwalifikowanych do konkursu poddana zostanie ocenie jury powołanego przez organizatora i z oceną tą będzie miała prawo się zapoznać.


3.1. Etap I

a) spośród nadesłanych zgłoszeń powołana przez organizatora Festiwalu Komisja Artystyczna wyłoni około 12 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych (poinformujemy ich o tym najpóźniej 23 VII 2010 r.)

c) uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje nocleg w szkolnym internacie w trakcie całego Festiwalu (5-8 VIII 2010 r.). Organizator nie zwraca jednak kosztów przejazdu. Na miejscu należy natomiast uiścić jednorazową opłatę w wysokości 30 zł.

3.2. Etap II

a) Spośród zakwalifikowanych uczestników po dwóch dniach przesłuchań konkursowych (6-7 VIII 2010 r.) wyłoniona zostanie grupa laureatów Festiwalu zaproszonych do koncertu laureatów. Nominacji (wzorem lat ubiegłych) dokonają niezależnie od siebie: jurorzy oraz sami uczestnicy konkursu.

b) W tej części konkursu uczestnicy wykonują 30-minutowe recitale. Kolejność występów ustalona zostanie już na miejscu w trakcie spotkania organizacyjnego, które odbędzie się 5 VIII 2010 r. o godzinie 16:00.

3.3. Etap III

a) W koncercie laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu (tj. 8 VIII 2010 r.) każdy z wyróżnionych wykona 3 piosenki.
b) Wszyscy uczestnicy koncertu laureatów są już równoprawnymi laureatami Festiwalu - otrzymują jednakowe nagrody finansowe (pula nagród w tym roku to 2 tys. zł.). Dodatkowo po koncercie laureatów przyznane zostaną pozostałe wyróżnienia:
- nominacja do finału 46. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
- nagroda publiczności (równoznaczna z zaproszeniem z recitalem na kolejną edycję Festiwalu)

- specjalne wyróżnienie uczestników konkursu

- nagroda specjalna Internetowego Serwisu Autorów i Kompozytorów ISAK.PL - sesja nagraniowa w warszawskim "ISAK.STUDIO”

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 44

14-260 Lubawa

tel. (0-89) 645-26-68,

tel./fax. (0-89) 645-21-80


Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela:

PIOTR SZAUER

tel. 0-501-076-085

innapiosenka@gmail.com

piątek, 2 kwietnia 2010

Już wkrótce poznamy program III Festiwalu!

Trwają ostatnie programowe ustalenia. Niebawem na tej stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące III Festiwalu Piosenki Innej. Ogłoszone one zostaną na konferencji prasowej w drugiej połowie kwietnia.