środa, 7 sierpnia 2013

TAK dla Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie

Dzięki Waszej obecności, wielu głosom wsparcia idei organizacji Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie, jeszcze próbujemy szukać zrozumienia u tych, od których losy naszego spotkania zależą. Włącz się i Ty!niedziela, 4 sierpnia 2013

niedziela, 21 lipca 2013

czwartek, 18 lipca 2013

POŻEGNANIE Z LUBAWĄ...


Festiwal Piosenki Innej narodził się spontanicznie. Choć myśleliśmy o nim już w czasach, gdy w Lubawie wspólnie z Tomkiem Gulem i Arturem Szymczykiem tworzyliśmy grupę "Sfera Szeptów". Jednak dopiero w 2008 roku pomysł ten dojrzał do formy, która przyciągnęła do naszego miasta śpiewających autorów i  interpretatorów poezji z całego kraju.

Już podczas drugiej edycji poczułem, że impreza dojrzewa i niebawem stać się może jedną z bardziej znaczących na festiwalowej mapie piosenki literackiej. Coraz głośniej mówiło się o niej w mediach, także ogólnopolskich, co było znakomitą i jedną z niewielu okazji do pozytywnej promocji miasta. Główną przyczyną był klimat, twórcza atmosfera i otwartość gości oraz gospodarzy - lubawian, którzy zdecydowali się skorzystać z danej im szansy. Szansy poznania artystów niszowych przez swą konsekwencję i bezkompromisowość. A odwiedzali nas wybitni przedstawiciele TEJ PIOSENKI: Robert Kasprzycki, Piotr Bukartyk, Tomek Wachnowski, Szymon Zychowicz, Tomek Olszewski, Waldemar Śmiałkowski, Wojtek Gęsicki, Beata Osytek, Krzysztof Napiórkowski czy Kamil Wasicki. Zaś wśród laureatów konkursu FPI są tacy, którzy już dziś znaczą coraz więcej na scenie: Dominika Barabas, Mateusz Rulski-Bożek, Monika Parczyńska, Jakub Pawlak, Łukasz Majewski, Piotr Dąbrówka, Paweł Leszoski, Przemek Mazurek.

Dlaczego więc się nie udało? Zabrakło chyba wiary, zrozumienia i zaufania ze strony tych, którzy dysponują środkami na organizację festiwalu o randze ogólnopolskiej. Nie zaufali sponsorzy, nie zaufali samorządowcy, przez co i publiczność przekonywała się do imprezy niespiesznie... Kiedy trzeba było zrobić kolejny krok do przodu, usłyszałem: stop!

Co będzie dalej z Festiwalem Piosenki Innej? Nie wiem. Tegoroczna pożegnalna edycja w Lubawie odbędzie się 3 sierpnia, jako jeden wieczór koncertowy. Na scenie pojawią się laureaci konkursu Andriej Kotin i Apolinary POlek oraz goście: Jurij Mokriszczew, Paweł Leszoski i duet Paweł Wójcik & Tomasz Sarniak. Dwa dni później z festiwalowym przesłaniem pojawimy się również w Olsztynie.

Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali ideę FPI i zapraszam na tegoroczne spotkanie!

Piotr Szauer

środa, 17 lipca 2013

VI FPI - program

VI FESTIWAL PIOSENKI INNEJ

3 SIERPNIA (sobota)
Rynek Miejski w Lubawie
POŻEGNANIE Z LUBAWĄ

19:00 - laureaci konkursu: ANDRIEJ KOTIN, APOLINARY POLEK


5 SIERPNIA (poniedziałek)
Spichlerz MOK w Olsztynie, ul. Piastowska 13
ECHA FESTIWALU PIOSENKI INNEJ W TEATRALNYM SPICHLERZU

19:00 - Wystąpią: PIOTR SZAUER, TOMASZ SALEJ, JURIJ MOKRISZCZEW, APOLINARY POLEK I PAWEŁ LESZOSKI

wstęp wolny

poniedziałek, 8 lipca 2013

Laureaci VI FPI

5 lipca minął termin nadsyłania propozycji konkursowych recitali. Wszystkim, którzy zainteresowali się naszym spotkaniem gorąco dziękujemy za zgłoszenia!

Z radością ogłaszamy, że laureatami konkursu VI Festiwalu Piosenki Innej zostali:

Usłyszymy ich 3 sierpnia w Lubawie.


czwartek, 23 maja 2013

Pierwsze wieści...


3-4 sierpnia 2013 roku - to czas naszego kolejnego spotkania z twórczością śpiewających autorów i muzycznych interpretatorów poezji. Dołożymy wszelkich starań, by VI Festiwal Piosenki Innej - mimo dotykającego kulturę kryzysu finansowania - odbył się w należytej oprawie. Choć niestety w nieco okrojonej formie.

Z wyżej wspomnianych przyczyn, zmianie ulega również formuła konkursu. Do 5 lipca czekamy na zgłoszenia, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Zaprosimy do Lubawy już w charakterze laureatów osoby, które przedstawią dwie najciekawsze propozycje półgodzinnych recitali.

W charakterze gościa Festiwalu odwiedzi nas na pewno ostatni jak dotąd laureat nagrody publiczności festiwalowego konkursu - Paweł Leszoski.

Więcej szczegółów niebawem...


środa, 22 maja 2013

Regulamin konkursu VI Festiwalu Piosenki Innej


REGULAMIN KONKURSU VI FESTIWALU PIOSENKI INNEJ W LUBAWIE

1. CELE FESTIWALU
1.1. Promocja autorów i interpretatorów nurtu piosenki literackiej.
1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.
1.3. Nawiązywanie dialogu między twórcami piosenki literackiej.
1.4. Dotarcie z nieznaną dotąd twórczością do lokalnej społeczności.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Głównym celem organizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest chęć prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.
2.2. Konkurs to przede wszystkim SPOTKANIE twórców piosenki z lokalną społecznością. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko zastrzeżeniem: ocenie podlegać będą JEDYNIE AUTORSKIE RECITALE (autorem tekstu i/lub muzyki piosenek musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).
2.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych jury wybierze dwie najciekawsze propozycje recitali, których autorzy w charakterze laureatów pojawią się w Lubawie 3 i 4 sierpnia 2013 r. Z szacunku do jego odbiorców i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".
2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie VI Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na podany niżej adres mailowy organizatora:
a) kartę zgłoszenia zawierającą:
- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail
- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają
- informacje dotyczące artysty lub zespołu
- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu
b) teksty zgłaszanych utworów w JEDNYM pliku tekstowym (z podaniem tytułów piosenek oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki).
c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (w formacie mp3)
d) kolorowe fotografie artysty bądź zespołu (w formacie JPG).
2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie VI Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 5 lipca 2013 r. wyłącznie drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem w tytule wiadomości: "VI Festiwal Piosenki Innej – zgłoszenie konkursowe".

3. ZASADY KWALIFIKACJI
Ocenie podlegać będzie poziom literacki, muzyczny oraz wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli 30-minutowy recital.

Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy Festiwalu wyłonią 2 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Festiwalu jako jego laureaci (poinformujemy ich o tym najpóźniej 8 lipca 2013 r.). Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje nocleg w trakcie Festiwalu (3-4 sierpnia 2013 r.). Organizator w formie nagrody wypłaci laureatom 500 zł zwrotu kosztu dojazdu i pobytu. Laureaci są również zaproszeni do udziału w koncercie „Echa Festiwalu Piosenki Innej”, który 5 sierpnia odbędzie się w Spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Wszelkich informacji udziela:
Piotr Szauer – dyr. Artystyczny FPI
tel. 501-076-085
innapiosenka@gmail.com